Sarajevo – Portreti / Ljudi

Izložba pod nazivom “Sarajevo na starim fotografijama. Izložba fotografija iz starih porodičnih albuma Sarajlija” realizirana je u decembru 2005. godine u saradnji sa Klubom prijatelja Sarajeva. Organizatori izložbe: Vaska Sotirov-Đukić i Neda Ćukac Pozivamo na saradnju građane koji prepoznaju mjesta, Više …

Sarajevo – Ulice

Izložba pod nazivom “Sarajevo na starim fotografijama. Izložba fotografija iz starih porodičnih albuma Sarajlija” realizirana je u decembru 2005. godine u saradnji sa Klubom prijatelja Sarajeva. Organizatori izložbe: Vaska Sotirov-Đukić i Neda Ćukac Pozivamo na saradnju građane koji prepoznaju mjesta, Više …

Sarajevo – Panorama

Izložba pod nazivom “Sarajevo na starim fotografijama. Izložba fotografija iz starih porodičnih albuma Sarajlija” realizirana je u decembru 2005. godine u saradnji sa Klubom prijatelja Sarajeva. Organizatori izložbe: Vaska Sotirov-Đukić i Neda Ćukac Pozivamo na saradnju građane koji prepoznaju mjesta, Više …

Sarajevo – Zgrade / Građevine

Izložba pod nazivom “Sarajevo na starim fotografijama. Izložba fotografija iz starih porodičnih albuma Sarajlija” realizirana je u decembru 2005. godine u saradnji sa Klubom prijatelja Sarajeva. Organizatori izložbe: Vaska Sotirov-Đukić i Neda Ćukac Pozivamo na saradnju građane koji prepoznaju mjesta, Više …