Sarajevo – Okolina / Planine

Izložba pod nazivom “Sarajevo na starim fotografijama. Izložba fotografija iz starih porodičnih albuma Sarajlija” realizirana je u decembru 2005. godine u saradnji sa Klubom prijatelja Sarajeva. Organizatori izložbe: Vaska Sotirov-Đukić i Neda Ćukac Pozivamo na saradnju građane koji prepoznaju mjesta, Više …

Izložba fotografija Hadžića

Općina Hadžići je jedna od devet općina Kantona Sarajevo udaljena 20-ak km jugozapadno od centra grada Sarajeva. Pokriva površinu od 273 km2. Sastoji se od 15 mjesnih zajednica koje su podijeljene u tri područja: Hadžići, Pazarić i Tarčin. Hadžići obuhvataju Više …