Javne muslimanske gragjevine u Sarajevu. Dio 1, Careva džamija : sa sedamnaest slika u tekstu i dvije table / opisuje Sejfudin Fehmija ef. Kemura

“Ova se lijepa džamija u starim sidžilima i zapisnicima piše su tri imena: Careva džamija, Stara džamija i Gazi sultan Fatih Mehmed-hanova džamija. Osamsto pedeset i osme po hidžretu, 1453. po rogjenju Hazreti Isa pejgambera alejhisselam, po običaju toga vremena Više …