Sarajevo – Okolina / Planine

Serijal “Okolina/Planine” (17 fotografija) dio je izložbe pod nazivom “Sarajevo na starim fotografijama. Izložba fotografija iz starih porodičnih albuma Sarajlija” realizirana je u decembru 2005. godine u saradnji sa Klubom prijatelja Sarajeva.

Organizatori izložbe: Vaska Sotirov-Đukić i Neda Ćukac

Pozivamo na saradnju građane koji prepoznaju mjesta, ulice, lica i događaje da nam pomognu oko prikupljanja podataka i identifikacije fotografija… porodice koje posjeduju fotografije Sarajeva i Sarajlija, bez obzira na period, da nam omoguće da skeniramo njihove albume i učinimo ih dostupne svima zainteresovanima građanima za historiju svoga grada.

Zahvaljujemo se:

  • Ljerki Latal-Danon koja nam je ustupila svoj porodični album sa 117 fotografija Sarajeva iz perioda 1932. i 1938. godine
  • Feridu Kuliću na 25 fotografija Bar Kohbe i stadiona Skenderija
  • Nedimu Tahmiščiću na 22 fotografije iz perioda od 1920. do 1941. godine
  • Porodicama Ćukac, Jurjević, Kristan, Krstić, Spasojević i Vasiljević na svom doprinosu za izložbu