Nacionalno pitanje u Jugoslaviji : u svjetlosti narodnooslobodilačke borbe / Tito

“Htio bih da ovaj članak, namijenjen najširim masama naroda, doprinese lakšem shvaćanju ogromnog značaja što ga za sve narode Jugoslavije ima ova velika i pravedna današnja borba, koju već 19 mjeseci vode najbolji sinovi naših naroda. Htio bih da svi oni koji se boje za svoju sudbinu i strahuju pred budućnošću, uvide da postoji jedino moguć premda trnovit put k boljoj njihovoj budućnosti, k slobodi i ravnopravnosti, a to je: današnja narodno-oslobodilačka borba, učešće u toj borbi u redovima narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije. Nitko danas ne treba da se osjeća usamljen, da se boji raznih prijetnji onih koji su u prošlosti počinili toliko zločina nad našim narodima i nad čitavom našom zemljom, tako da danas nemaju prava ni u čije ime govoriti. Bratstvo i borbeno jedinstvo koje se kuje u ovoj teškoj oslobodilačkoj borbi iz krvi najboljih sinova naših naroda, daje jasnu perspektivu — sloboda i nezavisnost naših naroda bit će zaista izvojevana; u Jugoslaviji ne smije više biti nacionalnog ugnjetavanja i socijalnog izrabljivanja.” …

 

 

Autor: Tito, Josip Broz
Naslov: Nacionalno pitanje u Jugoslaviji : u svjetlosti narodnooslobodilačke borbe / Tito
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: hrvatski
Izdavanje i proizvodnja: Zagreb : Naprijed, 1943
Fizički opis: 12 str. ; 19 cm.
Predmetne odrednice: Nacionlno pitanje – Jugoslavija – 1945
UDK: 323(497.1)”1945”(042)