Džamija i vakufnama Muslihuddina Čekrekčije : prilog povijesti Sarajeva XVI. stoljeća / Hamdija Kreševljaković

Bogomolje su oduvijek najmonumentalnije javne građevine svih kulturnih naroda. Tako su i džamije pretstavnici islamske arhitekture u svim zemljama do kojih je dopro islam. U Bosni i Hercegovini počeo se islam širiti u prvoj poli 15 stoljeća. Donijeli su ga Više …

Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik / Senahid Halilović, Ilijas Tanović, Amela Šehović

Sarajevski govor zauzima posebno mjesto unutar južnoga poddijalekta ijekavskošćakavskog (istočnobosanskog) dijalekta. Ijekavskošćakavski (istočnobosanski) dijalekt zahvaća područje sjeveroistočne Bosne (međuriječje Bosne i Drine, uključujući slivove Fojnice i Usore). U ovom arhaičnom, zapadnoštokavskom dijalektu – uz govore s manje-više sačuvanim izvornim crtama Više …