Knjiga o knjigama ili Naputak u korisno štivo / napisao i izdao Ivan Dujmušić

  “Knjiga je pisana naročito za zreliju mladež, a opet tako, da i drugim mogne biti od koristi. Ako makar nešto ovim bude doprineseno, da naša mladost, a i druga čitalačka publika, obljubi knjigu, valjano ju uščita, i u pravom svjetlu upozna pogubnu štampu, što se i kod nas stala na sav mah razmahivati, bit…

Pregledaj