Bosna : list za vilajetske poslove, vijesti i javne koristi

Poznato je da je Bosna prvi službeni list Bosne i Hercegovine. Štampan je u Sopronovoj pečatnji, kasnije Vilajetskoj štampariji, u Sarajevu. Prvi broj Bosne je izašao 13. muharema 1283. godine po Hidžri (16./18.. maja 1866.). […] Bosna je štampana dvojezično, na bosanskom jeziku, ćirilicom, dvije vanjske strane i gotovo uvijek isti sadržaj na osmanskom turskom jeziku, arapskim slovima, dvije unutrašnje strane. Tek od broja 542, 1.713. XI. 1876., u zaglavlju je naznačeno da je: “Bosna List za vilajetske poslove, vijesti i javne koristi”. Podnaslov nije mijenjan do kraja izlaženja, do broja 615. […] Kao službeni pokrajinski list Bosna je pratila zbivanja nu Bosni i Hercegovini i u drugim vilajetima Otomanskog carstva, objavljivala zakone, zvanične objave i druge propise, naimenovanja vojnih i civilnih funkcionera, informacije iz privrednog, društvenog i kulturnog života u stalnim i povremenim rubrikama… (Mujo Koštić: Posljednji broj lista Bosna iz 1878. godine. Bosniaca, NUBBiH – više)

 

 

Naslov: Bosna : list za vilajetske poslove, vijesti i javne koristi / vlasnik i izdavač Vatroslav Sopron ; urednik Mustafa Refet Imamomović
Ključni naslov: Bosna (Sarajevo. 1866)
Skraćeni ključni naslov: Bosna (Sarajevo, 1866)
Vrsta/sadržaj: časopis
Jezik: srpski, otomanski turski
Numeracija: God. 1, br. 1 (16/28 maj 1866)-god. 14, br. 636 (18. jul 1878)
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : Vatroslav Sopron (Sarajevo : Sopronova pečatnja, 1866-1878)
Fizički opis: 34 cm; 48 cm; 35 cm
Učestalost: Nedjeljno
Napomene: List je izlazio na srp. i osmansko tur. jeziku, s jedne strane ćirilicom, a s druge arapskim pismom. Urednici: od 1868. Mehmed Šaćir Kurtćehajić; od 1873. Salih ef. Biogradlija; Javer Baruh; Nurudin ef. Kurtćehajić; Kadri ef. Carigradlija. Podnaslov od br. 546 (1876) List za vilajetske poslove, vijesti i javne koristi. Kasnije imao i podnasl. Poluzvanični vilajetski list. Vlasnik i izdavač Vilajetska vlast. Od br. 546 (1876) izlazi jedanput u sedmici. Od 1867. godine novinu štampa Vilajetska pečatnja. Dodatak “Bosni” objavljen 30. junija i 3. julija 1876. godine, te Dodatak na tur. od 29. augusta 1876. godine
ISSN: 2232-7460
Predmetne odrednice: politika
UDK: 32
Digitalizirani brojevi/godišta: 61