Znameniti Srbi Muslomani / Milenko M. Vukićević

 

“Između svih sinova ponosne Bosne i kršne Hercegovine bijaše se popeo do najviše časti i zauzimao je najviše položaje Osmanskoga Carstva čuveni Mehmed Sokolović, veliki vezir Turskoga Carstva druge polovice šesnaestoga vijeka. On je zauzimao položaj velikog vezira za vlade tri sultana i, gotovo se može reći, vladao je Turskom Carevinom gotovo 15 godine…”

 

 

Autor: Vukićević, Milenko M.
Naslov:
Znameniti Srbi Muslomani / napisao Milenko M. Vukićević
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Izdavanje i proizvodnja: Beograd : Srpska književna zadruga, 1906
Fizički opis: 150 str. ; 20 cm
Predmetne odrednice: Biografije – Muslimani – Bosna i Hercegovina
Prava: Javno dobro
Pristup: Slobodan pristup
UDK: 929:28-31(497.6)

Povezane Slike: