Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine…

“Potreba izdavanja zbirke zakona, uredaba i drugih propisa uz sistematsko sređivanje materije po pojedinim sveskama, sve da ovo Uredbom i nije naročito stavljeno u dužnost Državnom izdavačkom preduzeću, ne bi tražila, mislimo, svoje posebno opravdanje. Pogotovo ne danas, kada sam narod u svim granama državne uprave, po načelu najšire demokratije, vrši svu vlast, pa je razumljivo da svaki građanin, svaki član narodne zajednice, treba da bude u stvarnoj mogućnosti da u svojim rukama ima propise sređene po materiji i sadržini, i izdane u pogodnoj formi…”

 

 

Naslov: Zakon o teritorijalnoj podjeli Federalne Bosne i Hercegovine na okruge, srezove i područja mjesnih narodnih odbora ; Uredba o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora : sa popisom sjedišta okružnih, sreskih, gradskih i mjesnih narodnih odbora
Uporedni stvarni naslov: Uredba o određivanju područja narodnih odbora i ustanovljenju sjedišta mjesnih narodnih odbora
Vrsta/sadržaj: Zakoni
Jezik: Bosanski
Godina: 1945 
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : Svjetlost, 1945 (Sarajevo : Državna štamparija)
Fizički opis: 131 str. ; 19 cm
Zbirka: Zbirka zakona i uredaba ; 1
Predmetne odrednice: Bosna i Hercegovina – Teritorijalna podjela – Zakonski propisi
UDK: 34(497.6)(094.5)