Uvjeti korištenja

Digitalizirana građa može se preuzeti i koristiti za ličnu upotrebu i istraživački rad, uz poštivanje autorskih i drugih vlasničkih prava.

Za korištenje digitalizirane građe u komercijalne svrhe potrebno je prethodno odobrenje Biblioteke Sarajeva.

Svako korištenje preuzetih sadržaja mora biti popraćeno napomenom “© JU Biblioteka Sarajeva. Sva prava zadržana.”