Top 10 – pregled/download digitaliziranih knjiga u 2020/21. godini

Top 10 – pregled/download digitaliziranih knjiga sa web stranice Digitalizirana zbirka JU Biblioteka Sarajeva: Kolekcija starih i rijetkih knjiga, periodičnih publikacija, dokumenata i druge građe o Sarajevu i Bosni i Hercegovini u 2020/21. godini (izvor: Advanced Web Statistics 7.4):

Behar : list za pouku i zabavu
60 godina Biblioteke grada Sarajeva
Putopisi i istorijsko-etnografski radovi / Ivan Frano Jukić
Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine / Safvet beg Bašagić-Redžepašić
Bosna i Hercegovina na Milenijskoj izložbi u Budimpešti godine 1896.
Bosanski prijatelj : časopis saderžavajući potriebite koristne i zabavne stvari
Bosna i Hercegovina u brojkama
Sarajevski cvjetnik
Opis Bosne i Hercegovine / od Tome Kovačevića
Sarajevski atentat : sećanja i utisci / Borivoje Jevtić