Standardizacija romskoga jezika / Rajko Đurić

  “Romski jezik predstavlja nedjeljiv dio identiteta romskih zajednica. Romski identitet i kultura prepoznati su kao sastavni dio istorije zemalja u regiji (sa posebnim fokusom na Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku, Makedoniju, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu) zbog toga što su romske zajedni ce u bivšoj Jugoslaviji dijelile isti životni prostor i govorile istim drugim/službenim…

Pregledaj