Osnovna uputstva za sadržajnu obradu dokumenata : predmetni katalog / Neda Ćukac, Vaska Sotirov-Đukić

“Automatizacija obrade bibliografske građe i početak izgradnje uzajamne baze podataka biblioteka BiH (COBIB BiH) nametnula je bibliotekarima niz pravila i međunarodnih standarda, uključujući i pravila sadržajne obrade bibliotečke građe. Dosad bibliotekari u BiH nemaju vlastitog iskustva u izradi tradicionalnog predmetnog Više …