Prehistorička nalazišta : kako se pretražuju i kako se s nagjenim predmetima postupa, s osobitim obzirom na Bosnu i Hercegovinu…

  “Ako pokušamo, da se iz klasične literature uputimo o prilikama pojedinih krajeva srednje i južne Evrope za onih drevnih prehistoričkih vremena, kada su se različiti narodi, štono su jedni slijedili iza drugih, od lovačkih troglodita najprije razvili u nomade i živjeli o stečarenju, a onda u stalne ratarske naseoce, to ćemo naći, da vijesti…

Pregledaj

Likovna umjetnost u Butmiru / Josip Korošec

Prošao je već dugi niz godina od poznatog nalaza u Butmiru. Nekada čuvena, samostalna i autohtona kultura, kakvom je Butmir smatran, pada uslied ogromne množine novih nalaza u zaborav. Dok se Butmiru ranije u svim udžbenicima uslied njegovih keramičkih proizvoda posvečivalo ogromne pasuse, danas se jedva i spominje u vezi sa kulturom trakaste keramike, i…

Pregledaj