Morići : prilog povijesti Sarajeva / Hamdija Kreševljaković

  “Lijepom broju bosansko-hercegovačkih porodica i pojedinih njihovih članova očuvao se spomen u narodnim pjesmama. Češće se spominju prezimena, a rjeđe dolazi ime i prezime. Od tih porodica neke su još uvijek brojne, od nekih opet živi samo po koji član, dok su neke potpuno izumrle. Nekoliko uglednijih sarajevskih porodica spominje se pretežno u ženskim…

Pregled