Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole

  “Gramatika bosanskog jezika za srednje škole” nepotpisanog autora Frane Vuletića, prva je gramatika u Bosni i Hercegovini za interkonfesionalno školstvo. Zemaljska vlada BiH štampala ju je 1890. Doživjela je više izdanja i bila u upotrebi do 1911., s tim što od 1908. g. nosi naziv “Gramatika srpsko-hrvatskog jezika”.       Naslov: Gramatika bosanskoga…

Pregledaj