Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik / Senahid Halilović, Ilijas Tanović, Amela Šehović

Sarajevski govor zauzima posebno mjesto unutar južnoga poddijalekta ijekavskošćakavskog (istočnobosanskog) dijalekta. Ijekavskošćakavski (istočnobosanski) dijalekt zahvaća područje sjeveroistočne Bosne (međuriječje Bosne i Drine, uključujući slivove Fojnice i Usore). U ovom arhaičnom, zapadnoštokavskom dijalektu – uz govore s manje-više sačuvanim izvornim crtama Više …