Budućnost ili napredak muhamedovaca u Bosni i Hercegovini : namijenjeno za pouku i ogled nekoj našoj braći Bošnjacima i Hercegovcima / napisao i izdao Mehmed Kapetanović-Ljubušak

“Već je tomu više godina, da se je počela živo kod nas ćutiti potreba knjige, u kojoj bi bile pobilježene sve glavnije sgode i nesgode franjevaca, koji-no od šest vjekova i pol drže u Bosni zastavu Krsta kroza sve oluje, Više …