Naši narodni nazivi mjeseci u turskim kalendarima iz sedamnaestog vijeka : [sa dvije table] / napisao Fehim Spaho

  “Još sam 1930. godine bio u namjeri, da u kalendaru “Napretku” prikažem nekoliko turskih rukopisa (kalendara), u kojima su za sunčanu godinu upotrijebljena hrvatska imena mjeseci. Ali sam kasnije ovu radnju znatno proširio upotrebom domaće i strane literature, pa je ona ispala prevelika, a da bi se mogla objaviti u “Napretkovu” kalendaru…”   Autor:…

Pregledaj