Anatomijsko obilježje drveća : sa 28 slika / po R. Hartigu

  “Prigodom predavanja o anatomijskom obilježju drveća, u tehničkoj srednjoj školi u Sarajevu, osjetio sam potrebu, da gjacima turim u ruke knjižicu, kojom bi se mogli poslužiti ne samo za vrijeme nauke, nego i kad izigju iz ovog zavoda. U tu sam svrhu zamolio poznatog stručnjaka gosp. dra R. Hartig-a, profesora na sveučilištu u Monakovu,…

Pregledaj