Biblioteka Sarajeva – nagrade, povelje, priznanja…

Svoj današnji status Biblioteka Sarajeva baštini na razvoju i radu Narodne biblioteke “Hasan Kikić”, koja je svojevremeno bila najveća i najbolje organizovana javna biblioteka u Sarajevu, ali i široj regiji. Osim toga, ova Biblioteka bila je nosilac svih inicijativa vezanih za integracije sa drugim opštinskim bibliotekama; imala je ulogu centralne i matične biblioteke; prva je…

Pregledaj

60 godina Biblioteke grada Sarajeva / urednik Narcis Saračević

Historijski pregled rada i razvoja Biblioteke grada Sarajeva predstavlja ujedno i najvažniji sadržajni segment monografije. Prilikom pisanja ove hronologije posebno smo vodili računa o tome da ne opterećujemo čitaoce, pa i sam tekst, iznošenjem suvišnih, irelevantnih i nezanimljivih podataka. Nastojali smo, također, „razbiti“ jednolično nizanje i vezu između godina-odrednica, tako što smo navodili citate iz…

Pregledaj

Knjigom o Sarajevu : Bibliografija publikacija o Sarajevu 1880-2015 / Narcis Saračević

Bibliografija publikacija o Sarajevu (Knjigom o Sarajevu) sačinjena je na osnovu podataka preuzetih iz lokalne baze (COBISS.BH/BGSA) Biblioteke Sarajeva i sadrži 946 bibliografskih zapisa sa predmetnom odrednicom “Sarajevo”. S tim u vezi, treba imati na umu da ova Bibliografija ne predstavlja popis svih objavljenih publikacija koje se tematski na bilo koji način dotiču Sarajeva kao…

Pregledaj