Državno-pravni položaj Bosne i Hercegovine / od Hansa Šnelera ; preveo Mil. R. Vesnić

Knjiga, koju vam pružam u srpskom prevodu, od osobitog je ne samo pravničkog, već opšte političkog interesa. BiH su rešenjem Berlinskog Kongresa došle u položaj, kakav dotle nauka o državnom i međunarodnom pravu nije poznavala. Jer ne samo da je Više …