Šta je ometalo i ometa bratsku slogu Srba muslimanske i pravoslavne vere / Hasan M. Rebac

…Na poziv odbora Gajretova da održim neko predavanje o učvršćivanju sloge između braće ranih vera, evo me odazvah se sa temom: “Šta je ometalo i ometa bratsku slogu Srba muslimanske i pravoslavne vere”…

 

 

Autor: Rebac, Hasan M.
Naslov: Šta je ometalo i ometa bratsku slogu Srba muslimanske i pravoslavne vere : predavanje Hasana M. Rebca održano 12. maja 1930 godine u Mostaru / predavanje Hasana M. Rebca
Vrsta/sadržaj: knjiga 
Jezik: bosanski
Izdavanje i proizvodnja: Beograd : Štamparija “Jedinstvo”, [s. a.] (Beograd : Štamparija “Jedinstvo”)
Fizički opis: 31 str. ; 21 cm
UDK: 323.1(497.1)