Srpska baština u starijim turskim zakonima / beleške Stojana Novakovića

“Pitanje o baštinama, naročito sa strane istoriske i po postupnome menjanju gospodara, ja sam razmatrao u raspravi “Pronijari i baštinici” štampanoj u Glasu I. Srpske Kraljevske Akademije. Tu je u napred istaknuta misao, da osem promene gospodara, u državini zemalja nije u osnovi druge promene bilo, kad se promenila državna vlast posle turskog osvojenja…”

 

 

Autor: Novaković, Stojan
Naslov:
Srpska baština u starijim turskim zakonima / beleške Stojana Novakovića
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: srpski
Izdavanje i proizvodnja: Beograd : Državna štamparija Kraljevine Srbije, 1892
Fizički opis: 27 str. ; 21 cm
UDK: 340.13(497.11)”04/14”(041)