Neretva

“Neretva” je, kao i “Sarajevski cvjetnik” pisan dvojezično s uporednim tekstom arebicom na turskom jeziku i ćirilicom. Prvi broj “Neretve” izašao je 19. februara 1876. godine a štampan je u “Tiskari vilajeta hercegovačkog”. List su u ime Vilajetske uprave uređivali službenici: Mehmed Hulusi i Jozef Alkalaj. List “Neretva” izlazio je u svega 300 primjeraka i nije poznato koliko je brojeva izdano. Kreševljaković navodi da je izašlo ukupno 38 brojeva, iako se pretpostavlja da su izdana i 2-3 broja više…

 

 

 

Naslov: Neretva / urednik Mehmed Hulusi-Đumrukčić ; [prevodilac Josif Alkalaj]
Ključni naslov: Neretva
Vrsta/sadržaj: novine
Jezik: srpski
Numeracija: God. 1, br. 1-br. 38 (2. mart-16. decembar 1876)
Izdavanje i proizvodnja: Mostar : Kancelarija Hercegovačkog vilajeta, 1876 (Mostar : Hercegovačka vilajetska tiskara)
Fizički opis: 44 cm
Učestalost: Nedjeljno
Napomene: Na br. 1, god. je navedena na tri načina: 6. safera (1293), 19. februara (1876) i 2. ožujka (1876). Novine su dvojezične, na jednom tabaku, sa jedne strane na srpskom i ćirilici, sa druge na turskom i arebici. Zvanične novine Hercegovačkog vilajeta, političko-informativnog karaktera. Prestao da izlazi 1876. ukidanjem Hecegovačkog vilajeta 1878. Izašlo 38 brojeva. Prevodilac teksta Josif Alkalaj uz pomoć Riste Aleksijevića. Str. nemaju numeraciju
ISSN: 2232-7614
Predmetne odrednice: politika
UDK: 32
Digitalizirani brojevi / godišta: God. I – 27

Povezane Slike: