Nacionalni dan svjesnosti o bibliotekama / Zašto javne biblioteke još uvijek imaju zidove

Zašto javne biblioteke još uvijek imaju zidove / Midhad Kurtović

SAŽETAK
Automatizacija poslova u bibliotekama počinje 60-ih i 70-ih godina 20. stoljeća. U početku su bili automatizovani administrativni poslovi i poslovi vezani za izradu metapodataka. Vremenom, zahvaljujući ubrzanom razvoju računarskih tehnologija, stvoreni su uslovi da se cjelokupni sadržaji dokumenata prenesu u elektronsku formu. Od trenutka kada se pojavila e-knjiga, mnogi teoretičari su predviđali završetak štamparske ere. Tvrdili su da će se, u bliskoj budućnosti, papir koristiti uglavnom kao materijal za pakovanje. Iako je u cijelom svijetu sve više korisnika stolnih računara, laptopa, tableta, e-čitača i pametnih telefona, takva predviđanja se do danas nisu obistinila. Proizvodnja papira je u porastu, knjige se i dalje štampaju, a širom svijeta otvaraju se nove, monumentalne biblioteke. Posljednjih decenija napisano je mnoštvo tekstova koji predviđaju propast knjiga, časopisa, dnevnih novina i druge bibliotečke građe u štampanom obliku, kao i nestanak biblioteka uređenih na tradicionalni način. Ovaj rad predstavlja pokušaj da se istraže uzroci zbog kojih se navedena predviđanja nisu obistinila i zbog kojih e-knjiga, nad štampanom, sve do danas, nije uspjela ostvariti dominaciju kakvu su joj mnogi predviđali.

KLJUČNE RIJEČI
Automatizacija poslova, virtualne biblioteke, e-knjige, štampane knjige, bibliotekari, metapodaci