Ljepote naših krajeva / Salih Omanović

Na beogradskom radiju održao sam u više mahova predavanja o ljepotama naših krajeva, pa sam interesantnija predavanja, a naročito ona koja će dobro poslužiti promicanju našeg turizma kao privredne grane skupio i štampao u ovoj brošuri, nadajući se da će moći poslužiti namijenjenoj svrsi.

Brošuru sam snabdjeo sa lijepim slikama prirode, htijući time još više pobuditi interes na čitanje i upognavanje našth krajeva i divlje romantike a time propagiranju turizma.

Pošto je Sarajevo centar drinske banovine turističko mjesto, posvetio sam mu poseban članak ovom zaista lijepom gradu, da bi se tako odužio Kr. ban. upravi i gradskoj opštini, što me pomogoše u štampanju ove brošure na čemu izričem osobitu zahvalnost.

Štampanjem ove brošure pružena mi je mogućnost da nastavim započeti rad na propagiranju ljepote naših krajeva i buđenju što većeg razumijevanja na čuvanju šuma i prirodnih rijetkosti kao najvažnijim objektima turizma.

PISAC

 

Autor: Omanović, Salih
Naslov:
Ljepote naših krajeva / Salih Omanović
Vrsta/sadržaj: dokumentarna literatura
Jezik: bosanski
Godina: 1940
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : Menahem Papo, 1940
Fizički opis: 51 str. : ilustr. ; 24 cm
Napomene: Predgovor autora: str. 3
Predmetne odrednice: Bosna i Hercegovina – Turizam
UDK: 908(497.15)