Jedan rijedak arapski rukopis o zanatima / Osman A. Sokolović

 

“U knjižnici Gazi Husrevbegova vakufa, koja je smještena uz zapadnu stranu Begove džamije u Sarajevu, nalazi se jedna rijetka knjiga na arapskom jeziku, pisana godine 878 po Hidžretu. Pisac joj je Muhamed bin Muhamed bin Abdul-Vehhab. Na naslovnoj strani nalazi se bilješka datirana prije 275 godina, (godine 1074 po Hidžretu). Ovu je bilješku napisao u Carigradu neki Mesud bin Ibrahim. Iz ove bilješke proizlazi — da je njezin pisac vidio jedan primjerak ove veoma interesantne knjige napisane godine 641 po Hidžretu. Prema tome orginal iz koga je prepisana ova knjiga, koja se sada nalazi u Gazi Husrev begovoj knjižnici, star je oko 700 godina. Naslov knjizi je “Nihajet-ur-rutbe fi talab-il hisbe” a pisao ju je Abdulah sin Nasrov sin Abdulahov sin Muhameda Eš-Šizeri Eš-Šafi. Obzirom da je ova knjiga makar i kao prepis stara preko 450 godina*) (a original, koji vjerovatno i sada negdje na Orijentu postoji, star je kojih 7 stoljeća), mi ćemo se ovim retcima s njome ukratko pozabaviti, jer je u istinu jedno rijetko djelo, koje tretira pitanje zanatstva u doba Abasovića odnosno njihove dekadanse.”

 

 

Autor: Sokolović, Osman Asaf
Naslov: Jedan rijedak arapski rukopis o zanatima : (preštampano iz “Novog Behara”) / Osman A. Sokolović
Vrsta/sadržaj: knjiga ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
Jezik: bosanski
Izdavanje i proizvodnja: Islamska dionička štamparija, [s. a] (Sarajevo : Islamska dionička štamparija)
Fizički opis: 14 str. ; 20 cm
Predmetne odrednice: Rukopisi – Zanati
Prava: Javno dobro
Pristup: Slobodan pristup
UDK: 338.4

Povezane Slike: