Izložba fotografija Hadžića

 

Serijal fotografija (82 fotografije) – Hadžići i okolina, Običaji, Ljudi, Događaji, Kulturno-umjetnička društva, Škole i mladi, Sportska događanja, Zbirka razglednica – dio je “Izložbe fotografija Hadžića”.

Općina Hadžići je jedna od devet općina Kantona Sarajevo udaljena 20-ak km jugozapadno od centra grada Sarajeva. Pokriva površinu od 273 km2. Sastoji se od 15 mjesnih zajednica koje su podijeljene u tri područja: Hadžići, Pazarić i Tarčin.

Hadžići obuhvataju mjesne zajednice: Binježevo, Donji Hadžići, Hadžići – centar, Žunovnica, Drozgometva i Mokrine; Pazarić obuhvata mjesne zajednice: Lokve, Pazarić i Osenik; Tarčin čine mjesne zajednice: Luke, Tarčin, Raštelica, Duranovići, Budmolići i Trzanj.

Leži na putu M -17 prema Mostaru i Jadranskom moru, kao i na pruzi Ploče – Sarajevo. Na području Općine nalaze se planine ljepotice Igman i Bjelašnica sa svojim skijalištima, izletištima, pašnjacima i mnogim drugim zanimljivim sadržajima, koji privlače kako domaće tako i strane goste.

* * *

Veliko hvala svima koji su pomogli u realizaciji ove izložbe: Đulsi i Hajriji Dahiji na njihovoj ljubavi prema rodnom zavičaju, Fati Duraković za sjećanje na svoj zavičaj i ljude u njemu, Jahiru Behramu na sačuvanoj bogatoj kolekciji od preko 50 fotografija i dobroj volji da ih predstavi javnosti, Ademu Baldiću na sačuvanim fotokopijama starih razglednica Tarčina i Pazarića te pomoći oko organizacije…