Ilustracije – 1993. / Ozren Pavlović

Ozren Pavlović rođen je 24. 4. 1947. godine u Banja Luci, a od 1952. godine živio je u Sarajevu. Pohađao je Srednju Umjetničku školu, odsjek grafike i diplomirao kao grafički dizajner. Nakon toga upisao je Pedagošku Akademiju, likovni smjer, a u toku studija jednu godinu proveo je na grafičkom odsjeku poznatog umjetnika Mersada Berbera.

Od 1970. Pavlović je zaposlen u Novinsko-izdavačkom preduzeću “Oslobođenje” na mjestu tehničkog urednika. Pored tehničkog uređivanja za potrebe lista crta karikature i ilustracije. U tom periodu, kao ilustrator sarađuje  i sa drugim listovima, časopisima i revijama. Nakon nekoliko godina u Redakciji “Oslobođenja” izvjesno vrijeme, zajedno sa izdavačem Ervinom Rustemagićem, radi na stvaranju i izdavanju revije „Strip Art“. Uporedo sa ovim poslom radi i kao spoljni saradnik u omladinskom listu “Spektar”. Nakon dvije godine vraća se u Oslobođenje te učestvuje u nastajanju marketinški nezavisne Agencije za ekonomsku propagandu i tržišne komunikacije, te u istoj nastavlja raditi na poslovima dizajnera-ilustratora.

Pored posla, Ozren Pavlović se bavio i slikarstvom, te je imao više nekoliko samostalnih izložbi. Nažalost, sve stvoreno za 28 godina rada, nestaje u granatiranjem uništenoj Agenciji. Ali rat ne prekida djelatnost Agencije i njeno poslovanje traje sve do 1996. godine, kada prestaje sa radom. U tom ratnom periodu obavlja poslove u IP centru – propagandni materijali za potrebe Armije BiH. Nakon rata nastavljam raditi kao samostalni umjetnik.

Ozren Pavlović je bio član udruženja likovnih umjetnika ULUPUBIH-a. Posljednjih godina u potpunosti se posvetio ilustraciji i jedan je od brojnih ilustratora markica za Poštu (markica s likom Pape proglašena za najboljih deset u svijetu). Jedno od njegovih poznatijih djela jeste i strip Bosman. Bosmen (ili Bosman) je bio bosanskohercegovački strip iz 1994. godine, nastao tokom rata na prostorima bivše SFRJ. Autori su bili scenarista Jusuf Hasanbegović, dok je crtač bio Ozren Pavlović, a izdavač PP Hasanbegović Trans International-Sarajevo. Strip govori o mladiću po imenu Bosmen koji se bori protiv vojnih snaga koji hoće da zauzmu Sarajevo.

Ozren Pavlović umro je 3. 6. 2011. godine u Sarajevu.

Izvor: depo.ba