ICSL – Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu

 

Projekt Međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu koncipiran je s namjerom da ovaj postane trajnim, te da se svake godine upriliči za vrijeme održavanja Sajma knjiga u Sarajevu. Osnovni su ciljevi Susreta da se predstavnici stranih biblioteka, a posebno slavističkih odjela, detaljnije upoznaju sa tekućom izdavačkom produkcijom bosanskohercegovačkih izdavača, kao i izdavača iz regije, što bi trebalo rezultirati povećanjem plasmana naslova iz Bosne i Hercegovine; da se poveća broj stranih biblioteka koje nabavljaju knjige i periodiku bosanskohercegovačkih izdavača; te da se predstavnicima stranih biblioteka omoguće direktni kontakti sa bosanskohercegovačkim bibliotekarima u cilju direktne suradnje i povećanja opsega međubibliotečke razmjene.

Organizatori Susreta su Fondacija Kemal Bakaršić – Sarajevo, Central and Eastern European Online Library – Frankfurt a/M, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, IKD “University Press” doo – Sarajevo; suorganizatori: Mediacentar – Sarajevo, Asocijacija informacijskih stručnjaka, bibliotekara, arhivista i muzeologa – BAM – Sarajevo, Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH – Sarajevo, JU Biblioteka Sarajeva, TKD “Šahinpašić” – Sarajevo.

 

2005.

 

2006.

 

2007.

 

2008-2009.

 

Naslov: ICSL – Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu … = ICSL – Yearbook of international convention of slavicist librarian's in Sarajevo … / glavni i odgovorni urednik Kemal Bakaršić
Vrsta/sadržaj: časopis
Jezik: bosanski, hrvatski, srpski, engleski
Numeracija: God. 1, br. 1 (2005)- god. 6/7, br. 6/7 (2011)
Izdavanje i proizvodnja:
Sarajevo : Magistrat : University press, 2006-2011 (Mostar : IC štamparija)
Fizički opis: 24 cm
Učestalost: godišnje
Napomene: Od God. 2, br. 2 (2006) štampa Magistrat; Od God. 4/5, br. 4/5 (2009) prvi izdavač je Fondacija”Kemal Bakaršić”, suizdavač je University press; Od God. 4/5, br. 4/5 (2009) paralelni nasl. se mijenja u ICSL – Yearbook of internatonal convention of slavic librarians’ in Sarajevo …
ISSN: 1840-1295
Predmetne odrednice: bibliotekarstvo / jezik / književnost
Prava: Zaštićeno autorskim pravom
Pristup: Slobodan pristup
UDK: 02 ; 80 ; 82

Povezane Slike: