Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole

“Gramatika bosanskog jezika za srednje škole” nepotpisanog autora Frane Vuletića, prva je gramatika u Bosni i Hercegovini za interkonfesionalno školstvo. Zemaljska vlada BiH štampala ju je 1890. Doživjela je više izdanja i bila u upotrebi do 1911., s tim što od 1908. g. nosi naziv “Gramatika srpsko-hrvatskog jezika”.

 

 

 

Naslov: Gramatika bosanskoga jezika : za srednje škole. Dio 1. i 2., Nauka o glasovima i oblicima
Vrsta/sadržaj: udžbenik
Jezik: bosanski, srpski
Godina: 1890
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : Nakladom Zemaljske vlade za Bosnu i Hercegovinu, 1890 ([Sarajevo] : Štampa Zemaljske štamparije)
Fizički opis: 128 str. ; 22 cm
Napomene: Ćir.
Predmetne odrednice: fonetika bosanskog jezika / morfologija bosanskog jezika / gramatike
UDK: 811.163.4(497.6)'36