Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik / Senahid Halilović, Ilijas Tanović, Amela Šehović

Sarajevski govor zauzima posebno mjesto unutar južnoga poddijalekta ijekavskošćakavskog (istočnobosanskog) dijalekta. Ijekavskošćakavski (istočnobosanski) dijalekt zahvaća područje sjeveroistočne Bosne (međuriječje Bosne i Drine, uključujući slivove Fojnice i Usore). U ovom arhaičnom, zapadnoštokavskom dijalektu – uz govore s manje-više sačuvanim izvornim crtama – prisutni su i govori samo donekle asimiliranih došljaka. Najizrazitije govore ovog dijalekta sačuvali su starinci Bošnjaci i Hrvati uz desnu dolinu Bosne te u slivovima Fojnice, Usore i Krivaje. Ijekavskošćakavski dijalekt dijeli se na dva poddijalekta – sjeverni i južni. Prvi obuhvaća govore sjeverno od Krivaje i istočno od rijeke Bosne (tuzlanska oblast), a drugi se pruža južnije od Krivaje.

Izvor: SLAVISTIČKI KOMITET U BOSNI I HERCEGOVINI

 

 

Autor: Halilović, Senahid ; Tanović, Ilijas ; Šehović, Amela
Naslov:
Govor grada Sarajeva i razgovorni bosanski jezik / Senahid Halilović, Ilijas Tanović, Amela Šehović
Vrsta/sadržaj: naučna monografija ; odrasli, ozbiljna (nije lijepa knjiž.)
Jezik: bosanski
Godina: 2009
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : Slavistički komitet, 2009 (Sarajevo : Bemust)
Fizički opis: 330 str. ; 24 cm
Predmetne odrednice: Bosanski jezik – Govor – Sarajevo ; Bosanski jezik – Narodni govor
UDK: 811.163.4*3'282(497.6 Sarajevo) ; 811.163.4*3'373'276.12

URL: http://www.slavistickikomitet.ba/GGSRBJ.pdf