Vodič po zbirci kamenih spomenika Zemaljskog muzeja u Sarajevu / Dimitrije Sergejevski

Pisati o Sarajevu i Bosni je stvar elementarnog poštenja, koje se kod Šakovića ogleda kroz saznanje, svjedočenje i stil. Postati svjedokom, a ne sudijom – jedini je moral sa kojim raspolaže autor. Egzistencijalna pitanja ovdje nadvisuju „poeziju“ i filozofiju postajući Više …

Osnovna uputstva za sadržajnu obradu dokumenata : predmetni katalog / Neda Ćukac, Vaska Sotirov-Đukić

“Automatizacija obrade bibliografske građe i početak izgradnje uzajamne baze podataka biblioteka BiH (COBIB BiH) nametnula je bibliotekarima niz pravila i međunarodnih standarda, uključujući i pravila sadržajne obrade bibliotečke građe. Dosad bibliotekari u BiH nemaju vlastitog iskustva u izradi tradicionalnog predmetnog Više …