Naši narodni nazivi mjeseci u turskim kalendarima iz sedamnaestog vijeka : [sa dvije table] / napisao Fehim Spaho

“Još sam 1930. godine bio u namjeri, da u kalendaru “Napretku” prikažem nekoliko turskih rukopisa (kalendara), u kojima su za sunčanu godinu upotrijebljena hrvatska imena mjeseci. Ali sam kasnije ovu radnju znatno proširio upotrebom domaće i strane literature, pa je Više …

Budućnost ili napredak muhamedovaca u Bosni i Hercegovini : namijenjeno za pouku i ogled nekoj našoj braći Bošnjacima i Hercegovcima / napisao i izdao Mehmed Kapetanović-Ljubušak

“Već je tomu više godina, da se je počela živo kod nas ćutiti potreba knjige, u kojoj bi bile pobilježene sve glavnije sgode i nesgode franjevaca, koji-no od šest vjekova i pol drže u Bosni zastavu Krsta kroza sve oluje, Više …