Ilustracije – 1993. / Ozren Pavlović

Ozren Pavlović rođen je 24. 4. 1947. godine u Banja Luci, a od 1952. godine živio je u Sarajevu. Pohađao je Srednju Umjetničku školu, odsjek grafike i diplomirao kao grafički dizajner. Nakon toga upisao je Pedagošku Akademiju, likovni smjer, a u toku studija jednu godinu proveo je na grafičkom odsjeku poznatog umjetnika Mersada Berbera. Od…

Pregledaj

Biblioteka Sarajeva – nagrade, povelje, priznanja…

Svoj današnji status Biblioteka Sarajeva baštini na razvoju i radu Narodne biblioteke “Hasan Kikić”, koja je svojevremeno bila najveća i najbolje organizovana javna biblioteka u Sarajevu, ali i široj regiji. Osim toga, ova Biblioteka bila je nosilac svih inicijativa vezanih za integracije sa drugim opštinskim bibliotekama; imala je ulogu centralne i matične biblioteke; prva je…

Pregledaj