Ilustracije – 1993. / Ozren Pavlović

Ozren Pavlović rođen je 24. 4. 1947. godine u Banja Luci, a od 1952. godine živio je u Sarajevu. Pohađao je Srednju Umjetničku školu, odsjek grafike i diplomirao kao grafički dizajner. Nakon toga upisao je Pedagošku Akademiju, likovni smjer, a Više …