Biser : list za širenje prosvjete megju muslimanima u Bosni i Hercegovini

Biser : list za širenje prosvjete megju muslimanima u Bosni i Hercegovini pokrenut je u Mostaru 01. juna 1912. godine. Izlazio je svega tri godine: God. I (1.6.1912-12.5.1913), God. II (1.6.1913-15.6.1914) i God. III (1918). U drugoj godini izlaženja dobio je i podnaslov/moto: Budućnost i opstanak Muslimana Bosne i Hercegovine ovisi jedino o njihovom kulturnom i gospodarstvenom napredovanju.

Biser je većinom uređivao Musa Ćazim Ćatić i Redakcioni odbor. Početna zamisao uredništva da Biser djeluje kao petnaestodnevno glasilo samo je djelimično ostvarena. U prvoj godini jedinu su broj 1 i dvobroj 2-3 izašli u tom ritmu, a svi ostali (4-12) objavljeni su kao mjesečno glasilo. Međutim, česti su dvobroji i trobroji, pa se može zaključiti da Biser nije tipičan dvonedjeljnik. Pokretač i izdavač lista bio je Muhamed Bekir Kalajdžić, vlasnik Prve muslimanske nakladne knjižare i štamparije u Mostaru.

Biser je štampan latinicom i u štamparijama: Štamparija Bisera, Hrvatska dionička štamparija, sarajevska Štamparija Beneš, Perišić i drug, te Islamska dionička štamparija. Izlazio je u sveskama formata 30×23 cm i na šesnaest stranica. Ovaj broj stranica, međutim, nije bio strogo određen. Tako dvobroji imaju najčešće 25-30, a trobroji 35-40 stranica.

 

 

Naslov: Biser : list za širenje prosvjete megju muslimanima u Bosni i Hercegovini / uredio Musa Ćazim Ćatić
Ključni naslov: Biser (Mostar)
Vrsta/sadržaj: Časopis
Jezik: Bosanski
Numeracija: God. 1, br. 1 (1. jun 1912) – God. 2, br. 12 (15. jun 1914) ; God. 3, br. 1-21/24 (januar-decembar 1918)
Izdavanje i proizvodnja: Mostar : Prva muslimanska nakladna knjižara i štamparija Muhamed Bekir Kalajdžić, 1912/13-1913/14;1918
Fizički opis: 30 cm
Učestalost: Izlazi dva puta mjesečno
Napomene: Od 1918. podnaslov uporedo i na turskom jeziku: Innemel-munimune ichvetum. El-islamu jalu vela jula alejhu. Prekid u izlaženju od 1914-1918. kada je ponovo pokrenut. List smatran nastavkom sarajevskog Behara iz 1900. godine koji je prestao da izlazi 1911. godine. 2011. reprint izdanje Bisera. Izdavač reprint izdanja je Muzej Hercegovine Mostar. Za izdavača Asim Krhan. Štampa IC štamparija Mostar.
ISSN: 2232-7517
Predmetne odrednice: prosvjeta / kultura / književnost / Bošnjaci
UDK: 821.163.4(497.6)  ;  930.85(497.6)
Digitalizirani brojevi/godišta: God. I, God. II, God. III