Biblioteka Sarajeva – nagrade, povelje, priznanja…

Svoj današnji status Biblioteka Sarajeva baštini na razvoju i radu Narodne biblioteke “Hasan Kikić”, koja je svojevremeno bila najveća i najbolje organizovana javna biblioteka u Sarajevu, ali i široj regiji. Osim toga, ova Biblioteka bila je nosilac svih inicijativa vezanih za integracije sa drugim opštinskim bibliotekama; imala je ulogu centralne i matične biblioteke; prva je počela sa prikupljanjem bibliotečke građe za fondove Zavičajne zbirke; funkcionisala je više kao gradska nego kao opštinska biblioteka; te joj je zbog svega navedenog, a oslanjajući se i na dosadašnju praksu, dodijeljen primat u odnosu na druge manje opštinske narodne biblioteke. Za svoj dosadašnji rad Biblioteka je dobila niz priznanja i nagrada, a ovdje smo vam predstavili neke najznačajnije.