Behar : list za pouku i zabavu / urednik Safvet beg Bašagić

Časopis Behar pokrenut je 1900. godine. Osnivači Behara bili su Edhem Mulabdić, Safvet-beg Bašagić i Osman Nuri Hadžić, a štampanje lista finansirao je veletrgovac iz Tešnja Ademaga Mešić, kojeg su zbog toga smatrao vlasnikom Behara. List za pouku i zabavu kako je glasio podnaslov svoj prvi broj objavljen je 01. maja 1900. godine i neprekidno je izlazio deset godina (1910.), svakih 15 dana. Glavni urednici su bili Safvet-beg Bašagić (1900.), Edhem Mulabdić (1901-1906), Mehmed Džemaludin Čaušević (1907.), Musa Ćazim Ćatić (1908.), Ljudevit Dvorniković (1909-10.).

U periodu od maja 1927. do aprila 1945. časopis je dobio novo ime “Novi behar”, a vlasnik je bila “Islamska dionička štamparija” i muslimansko kulturno društvo “Narodna uzdanica”. List je donosio priloge iz područja književnosti, historije, islamske nauke… Urednici su bili Husejn Đogo Dubravić i Alija Nametak. Prvi broj lista štampan je takođe 1. maja 1927. godine. Izlazio je neprekidno sve do 1943. godine, a nakon toga izašlo je 6 brojeva. Novi behar odigrao je važnu ulogu u prosvjetnom i kulturnom životu muslimana Bosne i Hercegovine. Od 1993. godine časopis “Behar” izdaje Kulturno društvo Preporod.

PDF pregled
OVDJE

 

Naslov: Behar : list za pouku i zabavu / vlasnik Adem aga Mešić ; odgovorni urednik Safvet beg Bašagić
Ključni naslov: Behar (Sarajevo. 1900)
Vrsta/sadržaj: časopis
Jezik: bosanski
Numeracija: God. 1, br. 1 (1. maj 1900)-god. 12, br. 2 (dec. 1911)
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : [s. n.], 1900-1911 (Sarajevo : Štamparija Riste Savića i druga)
Fizički opis: 30 str.
Učestalost: Dva puta mjesečno
Napomene: Odgovorni urednici od br. 1 (1901) Edhem Mulabdić, od br. 1 (1906) H. [Hadži] M. [Mehmed] Džemaluddin Čaušević, od br. 1 (1907) Šemsibeg Salihbegović, urednik od br. 1 (1908) Ljudevit Dvorniković, odgovorni urednik Šemsibeg Salihbegović, od br. 1 (1910) Hamid Šahinović Ekrem. Štamparija od br. 1 (1905) Islamska dionička štamparija, Sarajevo
Predmetne odrednice: Književnost
Prava: Javno dobro
Pristup: Slobodan pristup
ISSN: 2232-7452
UDK: 821.163.4(497.6)-822

Povezane Slike: