Glas : organ Narodnog fronta za Okrug Banja Luku

Glas : organ Narodnog fronta za Okrug Banja Luku izašao je 31. jula 1943. godine. U redakciji su bili Skender Kulenović, Ilija Došen, Đuro Pucar, Rada Vranješević, Vilko Vinterhalter, Osman Karabegović i Boško Šiljegović. Od 1945. Glas izlazi u Banjoj Luci kao organ Oblasnog narodnog fronta do juna 1951. Od septembra 1953. do 25. 11. 1955. izlazi kao organ SSRN pod naslovom „Banjalučke novine“, a zatim od 1955. do 1963. do pod naslovom „Krajiške novine“ Od 13. maja 1963. list ponovo izlazi pod imenom „Glas“. Od 8. februara 1983. „Glas“ izlazi kao dnevni list.

 

 

Naslov: Glas : organ Narodnog fronta za Okrug Banja Luku / glavni i odgovorni urednik Joco Marjanović
Ključni naslov: Glas (Banja Luka. 1951)
Vrsta/sadržaj: Novine
Jezik: Srpski, hrvatski
Numeracija: God. 1, br. 1 (2. avgust 1943) – God. 9, br. 21 (351)(1951)
Izdavanje i proizvodnja: Banja Luka : Narodni front BiH, 1943-1951
Fizički opis: 47 cm
Učestalost: Nedjeljno
Napomene: Ćirilicom ili latinicom; prilozi štampani prema originalu. Opis po god. 3, br. 3 (1945) godine. Od br. 42 (1947) podnaslov: Bosanske Krajine; od br. 46 (1947) bez podnaslova; od br. 14 (1949) organ Nar. fronta Banja Luka; od br. 25 (1949) organ Oblasnog odbora Narodnog fronta. Od br. 42 (1947) izdaje Sreski i gradski Odbor NF-a Banja Luka. Od br. 3 (1947) odg. urednik: Zdravko Pavlović; od br. 11 (1947) Milica Vrhovac; od br. 22(1947) glavni i odg. urednik Milica Vrhovac; od br. 39 (1947) Smilja Zarić; od br. 60 (1949) Jaroslav Koleška. Štamparija “Glas”, B. Luka, navedena u zaglavlju od br. 23 (1947). Prvi broj izašao u Župnici – Drvar, kao organ NOP-a za Bosansku Krajinu. U 1944. izlazi kao organ Oblasnog odbora NOP-a za Bosansku Krajinu; od 1951. u Banja Luci kao organ Oblasnog odbora narodnog fronta; od 1953. kao organ SSRN pod imenom: Banjalučke novine; od 13. maja 1963. ponovo kao “Glas”. Prati društvenopolitička, privredna i kulturna zbivanja
ISSN: 1986-9533
Predmetne odrednice: politika / politički pokreti
Prava: Javno dobro
Pristup: Slobodan pristup
UDK: 329(497.6)
Digitalizirani brojevi/godišta: 1-25