Knjigom o Sarajevu : Bibliografija publikacija o Sarajevu 1880-2015 / Narcis Saračević

Bibliografija publikacija o Sarajevu (Knjigom o Sarajevu) sačinjena je na osnovu podataka preuzetih iz lokalne baze (COBISS.BH/BGSA) Biblioteke Sarajeva i sadrži 946 bibliografskih zapisa sa predmetnom odrednicom “Sarajevo”. S tim u vezi, treba imati na umu da ova Bibliografija ne predstavlja popis svih objavljenih publikacija koje se tematski na bilo koji način dotiču Sarajeva kao kulturno-historijskog, političkog ili geografskog pojma, književnog toponima i slično, već predstavlja popis publikacija koje Biblioteka Sarajeva posjeduje, zaključno sa godinom izdavanja ove knjige, i koje su katalogizirane i pohranjene u elektronskom katalogu Biblioteke, a obuhvataju period od 1880. do 2015. godine.

 

 

Autor: Saračević, Narcis
Naslov: Knjigom o Sarajevu : bibliografija publikacija o Sarajevu : 1880-2015
Vrsta/sadržaj: Knjiga
Jezik: Bosanski
Godina: 2016
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : Biblioteka Sarajeva, 2016 (Sarajevo : Svjetlost-BH print)
Fizički opis: 341 str. ; 24 cm
Napomene: Kazala
ISBN: 978-9958-526-09-1
Predmetne odrednice: Biblioteka Sarajeva – Bibliotečki katalozi – Bibliografije
UDK: 016(497.6 Sarajevo)”1880/2015”