60 godina Biblioteke grada Sarajeva / urednik Narcis Saračević

Historijski pregled rada i razvoja Biblioteke grada Sarajeva predstavlja ujedno i najvažniji sadržajni segment monografije. Prilikom pisanja ove hronologije posebno smo vodili računa o tome da ne opterećujemo čitaoce, pa i sam tekst, iznošenjem suvišnih, irelevantnih i nezanimljivih podataka. Nastojali smo, također, „razbiti“ jednolično nizanje i vezu između godina-odrednica, tako što smo navodili citate iz novinskih članaka i nekih službenih akata, koji najčešće dokumentuju i dosljedno prate period o kojem se govori. Za kratke uvodnike i naslove pojedinih poglavlja uzimani su uglavnom značajni događaji koji su obilježili neko razdoblje u radu Biblioteke, kao naprimjer: Osnivanje javnih narodnih biblioteka u Sarajevu (1947), Zakon o bibliotekama (1957), Integracija I (1961−1962), Šestoaprilska nagrada (1987), Integracija II (1990), COBISS (1997), Opsada Sarajeva (1992–1995) i slično.
Svoj današnji status Biblioteka grada Sarajeva baštini na razvoju i radu Narodne biblioteke „Hasan Kikić“, koja je svojevremeno bila najveća i najbolje organizovana javna biblioteka u Sarajevu, ali i široj regiji. Osim toga, ova Biblioteka bila je nosilac svih inicijativa vezanih za integracije sa drugim opštinskim bibliotekama; imala je ulogu centralne i matične biblioteke; prva je počela sa prikupljanjem bibliotečke građe za fondove Zavičajne zbirke; funkcionisala je više kao gradska nego kao opštinska biblioteka; te joj je zbog svega navedenog, a oslanjajući se i na dosadašnju praksu, dodijeljen primat u odnosu na druge manje opštinske narodne biblioteke.
Razvojni put Biblioteke uporedo je pratilo osnivanje bibliotečkih Službi, čiji smo rad prikazali u današnjim okvirima i kroz opis najosnovnijih poslova koje obavljaju. Posebni fondovi i specifični zadaci koji prate formiranje Zavičajne, Sarajevske i Spomeničke zbirke, uslovili su da Služba za zavičajnu zbirku i bibliografiju bude opširnije predstavljena. Više prostora je posvećeno i Službi za rad sa korisnicima bibliotečkih usluga i kulturno-zabavne djelatnosti, u čijoj su nadležnosti sva pozajmna odjeljenja i čitaonice Biblioteke grada Sarajeva…

Iz Predgovora

 

PDF

 

 

Autor: Biblioteka grada Sarajeva
Naslov: 60 godina Biblioteke grada Sarajeva / [urednik Narcis Saračević ; ilustracije Edin Alić]
Ostali naslovi: Šezdeset godina Biblioteke grada Sarajeva
Vrsta/sadržaj: knjiga
Jezik: bosanski
Godina: 2007
Izdavanje i proizvodnja: Sarajevo : Biblioteka grada Sarajeva, 2007 (Grude : Grafotisak)
Ostali autori: Saračević, Narcis ; Alić, Edin
Fizički opis: 95 str. : ilustr. u bojama ; 30 cm
ISBN: 978-9958-526-07-7
Predmetne odrednice: Biblioteka grada Sarajeva – 1947-2007
UDK: 027.022(497.6 Sarajevo)”1947/2007”