Bosansko = hercegovačke novine

Zvanični list bosanskohercegovačke vlade u Sarajevu. List je od 1878. izlazio jednom sedmično u Sarajevu, na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Godine 1881. preimenovan je u Sarajevski list.       Naslov: Bosansko = hercegovačke novine / privremeni izdavatelj i upravitelj Jan Lukeš Vrsta/sadržaj: novine Jezik: Više …

Bosanski vjestnik

Bosanski vjestnik je prva novina štampana u Bosni. List izdaje i uređuje Sopronova Pečatnja tj. Ignjat Sopron. List je izlazio od 1866. do 1867. godine, u Sarajevu, jednom sedmično. U Bosanskom vjestniku po prvi put dat je osvrt na jednu knjigu. Bio je to prikaz Više …

Neretva

“Neretva” je, kao i “Sarajevski cvjetnik” pisan dvojezično s uporednim tekstom arebicom na turskom jeziku i ćirilicom. Prvi broj “Neretve” izašao je 19. februara 1876. godine a štampan je u “Tiskari vilajeta hercegovačkog”. List su u ime Vilajetske uprave uređivali službenici: Mehmed Hulusi i Jozef Više …