ICSL – Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu

Projekt Međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu koncipiran je s namjerom da ovaj postane trajnim, te da se svake godine upriliči za vrijeme održavanja Sajma knjiga u Sarajevu. Osnovni su ciljevi Susreta da se predstavnici stranih biblioteka, a posebno slavističkih odjela, detaljnije upoznaju sa tekućom Više …