Javne biblioteke u 21. stoljeću : zbornik radova

JU Biblioteka Sarajeva je, povodom obilježavanja značajnog jubileja – 70 godina rada i postojanja, organizirala Konferenciju na temu Javne biblioteke u 21. stoljeću. Radovi učesnika koji su prezentirani na Konferenciji problematizirali su aktuelna pitanja bibliotečke djelatnosti 21. stoljeća.         Naslov: Javne biblioteke Više …

60 godina Biblioteke grada Sarajeva / ur. Narcis Saračević

…Historijski pregled rada i razvoja Biblioteke grada Sarajeva predstavlja ujedno i najvažniji sadržajni segment monografije. Prilikom pisanja ove hronologije posebno smo vodili računa o tome da ne opterećujemo čitaoce, pa i sam tekst, iznošenjem suvišnih, irelevantnih i nezanimljivih podataka. Nastojali smo, također, „razbiti“ jednolično nizanje Više …