Javne biblioteke u 21. stoljeću : zbornik radova

JU Biblioteka Sarajeva je, povodom obilježavanja značajnog jubileja – 70 godina rada i postojanja, organizirala Konferenciju na temu Javne biblioteke u 21. stoljeću. Radovi učesnika koji su prezentirani na Konferenciji problematizirali su aktuelna pitanja bibliotečke djelatnosti 21. stoljeća.         Naslov: Javne biblioteke Više …

ICSL – Godišnjak međunarodnog susreta bibliotekara slavista u Sarajevu

Projekt Međunarodni susret bibliotekara slavista u Sarajevu koncipiran je s namjerom da ovaj postane trajnim, te da se svake godine upriliči za vrijeme održavanja Sajma knjiga u Sarajevu. Osnovni su ciljevi Susreta da se predstavnici stranih biblioteka, a posebno slavističkih odjela, detaljnije upoznaju sa tekućom Više …