Gajret

Gajret = Gajret : glasilo “Gajreta”, društva za potpomaganje đaka muslimana na srednjim i višim školama / vlasnik Društvo Gajret ; urednik Osman Gjikić         Naslov: Gajret = Gajret : glasilo “Gajreta”, društva za potpomaganje đaka muslimana na srednjim i višim školama Više …

Bosansko = hercegovačke novine

Zvanični list bosanskohercegovačke vlade u Sarajevu. List je od 1878. izlazio jednom sedmično u Sarajevu, na srpskohrvatskom i njemačkom jeziku. Godine 1881. preimenovan je u Sarajevski list.       Naslov: Bosansko = hercegovačke novine / privremeni izdavatelj i upravitelj Jan Lukeš Vrsta/sadržaj: novine Jezik: Više …

Bosanski vjestnik

Bosanski vjestnik je prva novina štampana u Bosni. List izdaje i uređuje Sopronova Pečatnja tj. Ignjat Sopron. List je izlazio od 1866. do 1867. godine, u Sarajevu, jednom sedmično. U Bosanskom vjestniku po prvi put dat je osvrt na jednu knjigu. Bio je to prikaz Više …

Sarajevski cvjetnik

“Sarajevski cvjetnik” (Gülşen-y Saray) je bio poluzvanični političko-književni sedmični list u Bosni i Hercegovini. Štampan je u Vilajetskoj štampariji, a njegov osnivač i urednik bio je Mehmed Šaćir (Šakir) Kurtćehajić. Izlazio je u periodu od 26. decembra 1868. do 01. jula 1872. godine. Imao je Više …