Sarajevski cvjetnik

“Sarajevski cvjetnik” (Gülşen-y Saray) je bio poluzvanični političko-književni sedmični list u Bosni i Hercegovini. Štampan je u Vilajetskoj štampariji, a njegov osnivač i urednik bio je Mehmed Šaćir (Šakir) Kurtćehajić. Izlazio je u periodu od 26. decembra 1868. do 01. jula 1872. godine. Imao je Više …