Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray (God. I, br. 52)

Sarajevski cvjetnik = Gülşen-y Saray bio je poluzvanični političko-književni sedmični list u Bosni i Hercegovini. Štampan je u Vilajetskoj štampariji u Sarajevu, a njegov osnivač i urednik bio je Mehmed Šakir (Šaćir) Kurtćehajić. Izlazio je u periodu od 26. decembra 1868. do 01. jula 1872. godine. Imao je tri glavne rubrike: Vilajetske vijesti, Unutrašnje vijesti i Inostrane vijesti; zatim podrubrike: Podlistak, Najnovija pošta, Sitne vijesti i Razne zanimljivosti, te Oglase. Ono što je najznačajnije kada je u pitanju ovaj list jeste njegova prosvjetiteljska uloga. On je posebno isticao jasnost jezika, preciznost stila i izražavanja, kao i jednostavnost i razumljivost za raznoliku čitalačku publiku. Istovremeno, imao je zadatak da reaguje na napade protiv Turaka, a naročito protiv štampe Austrije, Hrvatske i Srbije koja je pisala protiv Bosne. Britko pisanje Sarajevskog cvjetnika, komentari i odgovori na napade drugih listova nisu ostali bez odjeka, te su srbijanske vlasti zabranjivale njegovu prodaju i distribuciju po Srbiji.

List je pisan dvojezično i imao je četiri nenumerisane stranice – prva i četvrta stranica napisana je arapskim pismom i turskim jezikom, a druge dvije ćirilicom i ijekavicom. Štampan je na žutom papiru u tiražu od 2.000 primjeraka. Za tri i po godine izlaženja, do jula 1872. godine, objavljeno je ukupno 170 brojeva.

SARAJEVSKI cvjetnik = Saraj džulšej. – God. 1, br. 1 (1868)- god. 4, br. 15 (1872). – Sarajevo : Mehmed Šakir Kurtčehajić, 1868-1872. – 43 cm

Sedmično. – List štampan dvojezično na srp. i tur. jeziku

ISSN 2232-7606 = Sarajevski cvjetnik
32

God. I, br. 52 (28. decembar 1869)

<< nazad